Thema’s

De thema’s van Spiegels zijn geordend rond vier thema’s:

  1. Verborgen werkelijkheid (over het mysterie van het leven)
  2. Spiegel van de geest (over het omgaan met gedachten en gevoelens)
  3. Spiegeleffect (over de kracht van liefde)
  4. De hele wereld een spiegel (over eenheid en verbondenheid).

Door het thematisch kader, de diversiteit aan bronnen waaruit is geput en de selectie en ordening van de verhalen en citaten worden de leerlingen uitgenodigd om vergelijkingen te trekken en na te denken over hun eigen visie op het leven.