Handleiding

Spiegels sluit aan op de leefwereld van kinderen en jongeren in groep 6, 7 en 8 van de basisschool en in het voortgezet onderwijs.  We willen leerlingen stimuleren om zelf betekenis te ontdekken.

Handleiding Spiegels op school 2016 5682774428_0e243184ff_oDe teksten in het boek vormen¬†het uitgangspunt voor deze ontdekkingstocht. Ze zijn geordend rond vier thema’s: Verborgen werkelijkheid (over het mysterie van het leven), Spiegel van de geest (over het omgaan met gedachten en gevoelens), Spiegeleffect (over de kracht van liefde) en De hele wereld een spiegel (over eenheid en verbondenheid). Door het thematisch kader, de diversiteit aan bronnen waaruit is geput en de selectie en ordening van de verhalen en citaten worden de leerlingen uitgenodigd om vergelijkingen te trekken en na te denken over hun eigen visie op het leven.

De leerkracht kan dit proces begeleiden door prikkelende vragen bij de teksten te stellen en leerlingen aan te moedigen om gedachten en gevoelens met elkaar uit te wisselen. Zo kunnen de eigen levensbeschouwelijke vragen van de leerlingen aan bod komen en worden gerelateerd aan inzichten die in verschillende religieuze tradities zijn opgedaan.

Op deze wijze draagt Spiegels bij aan drie aspecten van levensbeschouwelijk leren: persoonlijke bestaansverheldering, meer kennis van het culturele erfgoed van religies en beter omgaan met onderlinge verschillen.

Download de handleiding.