Gandhi

Mahatma-Gandhi-Gandhiji-1-1Mahatma Gandhi  (1869-1948) is bekend om zijn geweldloze strijd voor de onafhankelijkheid van India, dat vroeger een kolonie van Engeland was. Het hindoeïsme en de islam (de twee geloven van zijn land India), maar ook het christendom waarmee hij kennismaakte toen hij in Engeland ging studeren, waren daarbij voor hem belangrijke inspiratiebronnen.

Voor Gandhi was de kern van elke religie Waarheid en Liefde. Toen hem eens gevraagd werd of hij hindoe was, antwoordde hij: ‘Ja, ik ben een hindoe. Ik ben ook een christen, een moslim, een boeddhist en een jood.’

Gandhi benadrukte de overeenkomsten tussen de verschillende religies. ‘Religies zijn er niet om mensen te verdelen. Ze zijn er om hen te verbinden’, zei hij. En hij sprak over god als een ondefinieerbare mysterieuze kracht die alles doordringt, een kracht die toont hoe leven volhardt te midden van dood, waarheid te midden van onwaarheid en licht te midden van duisternis. Leven in overeenstemming met die kracht was voor Ghandi belangrijker dan slaafs gehoorzamen aan autoriteiten.

Hij propageerde actief geweldloos verzet tegen onderdrukking. Hij moedigde mensen aan om zo nodig openlijk de wet te overtreden en gewillig de daarop volgende straf ondergaan. Voor deze houding bedacht hij het woord ‘Satyagraha’, dat is opgebouwd uit ‘satya’ (waarheid) en ‘agraha’ (standvastigheid). Waarheid was voor hem de uitdrukking van liefde; standvastigheid van kracht. Satyagraha betekent dus letterlijk ’kracht van de waarheid en de liefde’: zielekracht.